Disclaimer

Welkom op de website van SK tuinatelier. De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van SK tuinatelier. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, videoā€™s, logoā€™s, iconen of html-code, (de ā€˜contentā€™) die zich op de website van SK tuinatelier bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geĆÆnterpreteerd als een commerciĆ«le aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en SK tuinatelier.

Aansprakelijkheid

SK tuinatelier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiƫle compensatie.

Auteursrecht e.a.

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan SK tuinatelier of haar licentiegevers.

Deze website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen te wijzigen, kopiƫren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website. U mag deze website gebruiken mits u SK tuinatelier garandeert dat u deze website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SK tuinatelier is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiƫnte raadpleging van deze website.

Links van en naar sites van derden

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan SK tuinatelier worden geĆ«xploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. SK tuinatelier heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat SK tuinatelier links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van SK tuinatelier van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SK tuinatelier is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van SK tuinatelier te creĆ«ren, en u onderkent dat het koppelen van de website van SK tuinatelier aan andere websites (ā€˜framingā€™) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

SK tuinatelier behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Jouw tuinontwerp aanvragen:

Wil je mij inschakelen voor het ontwerpen van jouw nieuwe tuin? Vul dan het aanvraagformulier in en ik neem snel contact met je op!

Start hier je aanvraag