Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SK tuinatelier verwerkt voor haar klanten en relaties. Indien u opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is: Sandra Korstanje, directeur van SK tuinatelier, gevestigd aan de Ovezandseweg 6 4436 RE Oudelande, bereikbaar via mobiel nummer 06-22473071 of via het e-mailadres: sandra@sktuinatelier.nl

Verwerking

In het kader van een opdracht of anderszins kán SK tuinatelier een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

Voor- en achternaam
Geslacht
(post)adres
Telefoonnummer
E-mailgegevens
Bankrekeningnummer

Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt.
De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Doel

SK tuinatelier verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

Afleveren van goederen en diensten;
Uitvoeren van netwerk gerelateerde werkzaamheden
Afhandelen van uw betaling;
Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.
Opzegging en intrekking

Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per e-mail, geadresseerd aan bovenstaande gegevens.

Bewaartermijnen

SK tuinatelier bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten in de sector een lange doorlooptijd hebben of waarbij de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van een nieuw project na enige jaren. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie echter wel persoonsgebonden informatie. Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

Cookies

De website van SK tuinatelier gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging

SK tuinatelier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sandra@sktuinatelier.nl Deze verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand.

Jouw tuinontwerp aanvragen:

Vul hier je gegevens in en laat me alvast je wensen weten. Dan neem ik binnenkort contact met je op!

Vraag hier je tuinontwerp aan